Завичајни клуб Пећанаца чини Скупштина, Председништво, Извршни одбор и Надзорни одбор

ПРЕДСЕДНИШТВО

 • Др Саво Радоњић – председник
 • Мираш Бабовић – потпредседник
 • Предраг Бојић
 • Владан Армуш
 • Др Горан Бојовић
 • Бранислав Божовић
 • Мирослав Брковић
 • Бранислав Вуковић
 • Славиша Вукосављевић
 • Дејан Дабижљевић
 • Небојша Дашић
 • Лидија Зечевић
 • Ненад Ђурић
 • Др Предраг Ђикановић
 • Томислав Ивановић
 • Небојша Перовић
 • Др Марјан Илић
 • Др Бојан Јашовић
 • Јелена Јововић
 • Борислав Јокић
 • Др Богољуб Јокић
 • Миланка Карић
 • Миљко Корићанин
 • Драгомир Крстовић
 • Слободан Мартиновић
 • Др Владан Михаиловић
 • Дејан Михаиловић
 • Радмила Мишев
 • Милош Томовић
 • Душан Нешић
 • Бранко Николић
 • Лидија Обрадовић
 • Марина Рајевић-Савић
 • Др Милан Радуновић
 • Добрашин Ралевић
 • Драган Рајовић
 • Дејан Радовановић
 • Миомир Станишић
 • Гордана Димитријевић
 • Небојша Стојановић
 • Борислав Тајић
 • Ирина Черњавски-Шантрић
 • Бранислав Шошкић

Powered by Slaviša Radović